Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί από το 1977.

Βασικός στόχος της είναι η δυναμική ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράμματα σπουδών και τις ανάγκες των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το υλικό της αποτελείται από μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις, αρχεία, χάρτες, οπτικοακουστικά μέσα και ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης.

 

Δικτυακός τόπος: http://www.lib.uoc.gr