Φιλοσοφική Σχολή

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

Τηλ: 28310-77780-81

Fax:+30 28310-77782

e-mail:dean@phl.uoc.gr

Κοσμήτορας:

Λουκία Αθανασάκη
Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας

 

URL: http://www.phl.uoc.gr/

 

Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύεται το 1976 και είναι η παλαιότερη από τις Σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Σήμερα αποτελείται από τα τρία ακόλουθα Τμήματα. 

 


Έτος λειτουργίας

 

 

Τμήμα Φιλολογίας

1983-84

 

Ιστοσελίδα

Τμήμα Ιστορίας και

Αρχαιολογίας

1983-84

 

 

Ιστοσελίδα

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

1983-84

 

Ιστοσελίδα