Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία έχουν ως στόχο την ενίσχυση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής και φοιτητικής κινητικότητας, την καλλιέργεια της συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη  µε την ταυτόχρονη διατήρηση της εθνικής  ταυτότητας και της πολιτισµικής αυτογνωσίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.uoc.gr/intrel/index.php/el/