Δημόσιες Σχέσεις


Αντικείμενο των Δημοσίων Σχέσεων είναι η καλλιέργεια, η ανάπτυξη και η οργάνωση των δημοσιών σχέσεων καθώς και των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου όπως:

 

1. Τελετές αναγορεύσεων επίτιμων διδακτόρων και επίτιμων καθηγητών - διακεκριμένων προσωπικοτήτων από τους χώρους της επιστήμης, της τέχνης, της κοινωνίας, της πολιτικής- σε συνεργασία με τα ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιδρύματος

 

2. Τελετές εγκαινίων

 

3. Τελετών ανάληψης καθηκόντων πρυτανικών αρχών  

 

4. Συνόδους Πρυτάνεων

 

5. Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για εκλιπόντες καθηγητές του Πανεπιστημίου, που διακρίθηκαν για το επιστημονικό τους έργο και για τη γενικότερη κοινωνική τους προσφορά

 

6. Τελετές για τα μέλη του Διδακτικού και Διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, που αποχωρούν κατ' έτος από το Ίδρυμα

 

7.Εναρκτήριες τελετές συνεδρίων και επιστημονικών συμποσίων

 

8.Τελετές προγραμματικών συμφωνιών με το Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

9. Τελετές έναρξης των Πανελλήνιων φοιτητικών Πρωταθλημάτων

 

10. Μουσικές εκδηλώσεις (κονσέρτα, ρεσιτάλ κ.λπ.)

 

11. Διαλέξεις και ομιλίες διακεκριμένων προσωπικοτήτων και καθηγητών της Ελλάδος και του Εξωτερικού

 

12. Επίδοση Τιμητικών τίτλων και απονομή βραβείων

 

13. Χριστουγεννιάτικες εορτές, κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, που απευθύνονται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας  κ.λπ.

 

Μεριμνά για την προβολή του έργου του Ιδρύματος δια του τύπου και των λοιπών μέσων ενημέρωσης, καθώς και για την παρακολούθηση του Τύπου (ημερήσιου και περιοδικού) και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν το Ίδρυμα, η επιμέλεια των ανακοινώσεων σε δημοσιεύματα, η μέριμνα για την διεξαγωγή τελετών, εορτών, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων, η οργάνωση τελετών για απονομή τίτλων επίτιμων καθηγητών, επίτιμων διδακτόρων και απονομή βραβείων.

 

Αναλαμβάνει τον συντονισμό  των  ξεναγήσεων για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να επισκεφθεί τα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης και φροντίζει για την ενημέρωση του επισκέπτη με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. Συμμετέχει σε εκπαιδευτικές εκθέσεις παρουσιάζοντας την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος και σε διάφορες άλλες ημερίδες.

 

Διατηρεί φωτογραφικό αρχείο, ενημερώνει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα για διάφορες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου (Συνέδρια, Σεμινάρια, Συμπόσια, Διαλέξεις, Αθλητικά δρώμενα κ.α.) και φροντίζει για την αποστολή Δελτίων Τύπου, ψηφισμάτων, ευχετήριων καρτών, καθώς και για προσκλήσεις που αφορούν εκδηλώσεις των Πρυτανικών Αρχών.

 

Ενημερώνει τους Κοσμήτορες, Πρόεδρους και Γραμματείες Τμημάτων για διάφορα θέματα όπως π.χ. τη χορήγηση αναμνηστικών διπλωμάτων, και τους χορηγεί υλικό για τις διάφορες δραστηριότητες τους.

 

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων Ρέθυμνο

 

Μαρία Παπαδάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διεθνών

και Δημοσίων Σχέσεων και Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων

και Εκδηλώσεων (Ρέθυμνο) (Μόνιμος Υπάλληλος  /Κλάδος ΤΕ

Διοικητικού-Λογιστικού) 

 --------------------------

 

 

Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Ηράκλειο

 

Εύη Κορτσιδάκη, Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων

Σχέσεων (Ηράκλειο), (Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας

Διοικητικού-Οικονομικού)

 

Παναγιώτα Διαμάντη,  (Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων στο Ηράκλειο)

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΤΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στον ιστότοπο: http://www.uoc.gr/intrel/index.php/el/