Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων είναι η μελέτη, εισήγηση και διεκπεραίωση των θεμάτων που αναφέρονται στις διεθνείς και δημόσιες σχέσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα :

 

-Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (Ρέθυμνο)

-Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων (Ρέθυμνο)

-Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (Ηράκλειο)

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε  στον ισοτότοπο: http://www.uoc.gr/intrel/index.php/el/

 

 

Μαρία Παπαδάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και Προϊσταμένη του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων (Ρέθυμνο)

(Μόνιμος Υπάλληλος  /Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 28310-77965

Φαξ: 28310-77964

e-mail: publicrel@admin.uoc