Ερευνητική Δραστηριότητα

 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνονται γύρω από τους τομείς και τις κατευθύνσεις των ακαδημαϊκών τμημάτων. Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου ακολουθεί το κλασικό ακαδημαϊκό μοντέλο που στηρίζεται στις πρωτοβουλίες των επιστημόνων για την ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αλλά και  την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών με άλλες ερευνητικές ομάδες στον διεθνή ερευνητικό χώρο. Οι συνεργασίες αυτές αντικατοπτρίζουν τον όλο και μεγαλύτερο διεπιστημονικό χαρακτήρα τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης έρευνας σπάζοντας έτσι τα στεγανά μεταξύ των Επιστημών.

 

Η διεπιστημονική προσέγγιση της έρευνας και της εκπαίδευσης αντανακλάται και στη πρόσφατη αναμόρφωση των περισσότερων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποτελεί μέρος ενός  σημαντικού οικοσυστήματος ακαδημαϊκών και ερευνητικών Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στη Κρήτη. Οι  συνέργιες και οι συνεργασίες που εδώ και πάνω από 30 χρόνια αναπτύσσει με το  Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας αλλά και το ΤΕΙ και το Πολυτεχνείο Κρήτης συμβάλλουν ώστε το Πανεπιστήμιο Κρήτης να συμμετέχει δυναμικά στις διεθνείς εξελίξεις της έρευνας.

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μαζί με άλλα  Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα συμμετέχει στους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς κατάταξης όπως τους Times Higher Education (THE), Qs University Rankings, CWTS Leiden Ranking , The One Hundred Under Fifty, καταλαμβάνοντας σημαντικές, κατά περίπτωση,  θέσεις.