Σύμβουλοι Σπουδών

Κάθε Τμήμα ορίζει το Σύμβουλο Σπουδών, ο οποίος φροντίζει να πληροφορήσει του φοιτητές για κάθε ζήτημα που αφορά τις σπουδές τους, και κυρίως την οργάνωση και λειτουργία του γενικού και ατομικού Προγράμματος Σπουδών.

 

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν πριν από τη διαδικασία ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

 

Ο Σύμβουλος Σπουδών συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε φοιτητές και υπηρεσίες του Ιδρύματος, όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και επιτυχή περάτωση των σπουδών των φοιτητών.