Υποψήφιοι Φοιτητές

 

Ο ενδιαφερόμενος να εισαχθεί σε κάποιο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας θα πρέπει να γνωρίζει τα ακόλουθα.

 

Ο βασικός τρόπος εισαγωγής είναι η συμμετοχή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις που διεξάγονται συνήθως εντός του Μαΐου κάθε έτους, στις ημερομηνίες που ορίζει κάθε φορά το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Μετά την καταχώριση και ανακοίνωση της βαθμολογίας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του δελτίο εντός του χρονικού διαστήματος που επίσης ορίζεται κάθε φορά από το υπουργείο.

 

Στη συνέχεια, ανάλογα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσε ο υποψήφιος και τη σειρά προτεραιότητας των σχολών / τμημάτων που δήλωσε ότι επιθυμεί να εισαχθεί, ανακοινώνονται οι επιτυχόντες στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Επιπλέον όσων εισάγονται με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ ή ΕΠΑΛ-Α΄ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εισάγονται σε θέσεις πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων και όσοι εισήχθησαν με τις ειδικές περιπτώσεις των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των κοινωνικών κριτηρίων, με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων του Εξωτερικού, με την εδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών, με την εδική Κατηγορία Αθλητών και με την ειδική κατηγορία των Ατόμων με σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%.

 

Μια επιπλέον κατηγορία εισαγωγής είναι η Κατάταξη που αφορά πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν και δεύτερο τίτλο σπουδών (πτυχίο)