Παροχές

 

Το Πανεπιστήμιο μέσω των Γραφείων Φοιτητικής Μέριμνας φροντίζει για τη δωρεάν σίτιση, δωρεάν στέγαση και υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών του, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας και στον ιστότοπο  www.merimna.uoc.gr.