Υποστήριξη σπουδών/συμβουλευτική

Σύμβουλοι Σπουδών

 

Κάθε Τμήμα ορίζει το Σύμβουλο Σπουδών, ο οποίος φροντίζει να πληροφορήσει τους φοιτητές για κάθε ζήτημα που αφορά τις σπουδές τους και κυρίως, την οργάνωση και λειτουργία του γενικού και ατομικού Προγράμματος Σπουδών.

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν πριν από τη διαδικασία ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Ο Σύμβουλος Σπουδών συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε φοιτητές και υπηρεσίες του Ιδρύματος, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και επιτυχή περάτωση των σπουδών των φοιτητών.

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (Σ.Κ.Φ.)

 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρει σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου, δωρεάν υπηρεσίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • την ψυχολογική υποστήριξη σε περιστασιακές δυσκολίες που σχετίζονται με αναπτυξιακά και προσωπικά προβλήματα και/ή προβλήματα προσαρμογής,
  • την στήριξη των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών λειτουργεί ανεξάρτητα από τις Σχολές και τα Tμήματα και διασφαλίζει το απόρρητο των συναντήσεων με τους φοιτητές.

Περισσότερα

 

Συνήγορος του φοιτητή


O Συνήγορος του φοιτητή εξετάζει αιτήματα φοιτητών για υποθέσεις που αντιμετωπίζουν με τις ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες του Ιδρύματος και διαμεσολαβεί για την επίλυσή τους.  

Περισσότερα

 

Δ.Α.ΣΤΑ.

 

Το κύριο αντικείμενο της ΔΑΣΤΑ αφορά στην χάραξη της στρατηγικής του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.  

Η ΔΑΣΤΑ συντονίζει τις επιμέρους δομές, δηλαδή το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με στόχο, την αποτελεσματικότερη σύνδεση του Πανεπιστημίου και των φοιτητών του με την αγορά εργασίας.

Περισσότερα

 

Γραφείο Διασύνδεσης

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης στηρίζει τους φοιτητές και τους αποφοίτους στον προσανατολισμό και σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους, αλλά και στην άμεση και αποτελεσματική σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

Περισσότερα

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης


Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης φροντίζει για τον συντονισμό και την υλοποίηση  προγραμμάτων πρακτικής άσκησης  των φοιτητών σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ευκολότερη ένταξη τους στην αγορά εργασίας .

Περισσότερα

 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ)


Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ), μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων, συμβουλευτικής καθοδήγησης, διεξαγωγής έρευνας και κοινωνικής δικτύωσης με φορείς της αγοράς, καλλιεργεί στους φοιτητές την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και τη γνωριμία τους με σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα.

Περισσότερα