Σπουδές στο εξωτερικό

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (α΄ και β΄ κύκλου) έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν

 

1) μέσω του προγράμματος Erasmus σε φορείς και ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης των χωρών που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα για: α) σπουδές και β) πρακτική άσκηση και,

 

2) στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.uoc.gr/intrel/cat_1_2_1.htm