Μεταπτυχιακά Προγράμματα ανά Ακαδημαϊκό Τμήμα

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργούν συνολικά σαραντα τέσσερα (44) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε ακαδημαϊκής και διοικητικής μορφής – μονοτμηματικά, διατμηματικά, διιδρυματικά και διακρατικά.

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΠΜΣ: "Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις:

Ι) στην Κλασική Αρχαιολογία, II) την Αρχαία Ιστορία και III) την Προϊστορική Αρχαιολογία

 

ΠΜΣ:  " Ιστορία της Τέχνης"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Ιστορία της Τέχνης

 

ΠΜΣ: "Τουρκολογία

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Τουρκολογία

 

ΠΜΣ: "Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις:

Ι) «Βυζαντινή Ιστορία», ΙΙ) "Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης" ΙΙΙ) «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης»

 

ΠΜΣ:  "Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΠΜΣ: "Φιλολογία"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις:

1. Κλασική Φιλολογία, 2. Βυζαντινή Φιλολογία, 3. Νεοελληνική Φιλολογία, 4. Γλωσσολογία, 5. Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου και του Κινηματογράφου.

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΠΜΣ: "Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής κατευθύνσεις:

1) Αρχαία φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία, 2) Νεώτερη και σύγχρονη φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία.

 

ΔΠΜΣ: "Βιοηθική"   

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)  στη Βιοηθική

 

ΠΜΣ: «Πολιτισμός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη»

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στις εξής κατευθύνσεις:  i) Πολιτισμός: με έμφαση στην ποιότητα ζωής, την επικοινωνία και την υλική και άυλη πολιτισμική κληρονομιά,  ii) Παιδεία: με έμφαση στους εκπαιδευτικούς θεσμούς και πολιτικές, τα αναλυτικά προγράμματα και την Κοινωνιολογία και Ιστορία της Εκπαίδευσης ,  iii) Ανθρώπινη Ανάπτυξη: με έμφαση στην ανθρώπινη εξέλιξη και την ταυτότητα από τη σκοπιά της Αναπτυξιακής ή της Κοινωνικής Ψυχολογίας.

 

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΠΜΣ: "Επιστήμες της Αγωγής"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τις εξής κατευθύνσεις:  1) Θεωρία της παιδείας και σύγχρονες προσεγγίσεις στην παιδαγωγική διαδικασία, εξειδικεύσεις (α) Θεωρία και Ιστορία της Παιδείας, (β) Συγκριτική, Διαπολιτισμική και Δίγλωσση Εκπαίδευση, (γ) Διά Βίου Εκπαίδευση, 2) Ψυχολογία και Εκπαίδευση του Παιδιού: Ανάπτυξη και Μάθηση, εξειδικεύσεις: (α) Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία, (β) αναπτυξιακή ψυχολογία, 3) Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη / Αειφόρο Ανάπτυξη, εξειδικεύσεις: (α) Διδακτική της βιώσιμης /αειφόρου ανάπτυξης, (β) Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση για τη βιώσιμη /αειφόρο ανάπτυξη, 4) Λόγος και Λογοτεχνία στο Σχολείο, 5) Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση, εξειδικεύσεις: (α) Μαθηματικά στην Εκπαίδευση, (β) Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση, (γ) Πληροφορική στην Εκπαίδευση, (δ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

ΠΜΣ.:  " Επιστήμες της Αγωγής − Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ, (e−Learning) " 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)  «Επιστήμες της Αγωγής − Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ, (e−Learning)»

 

Διατμηματικό ΠΜΣ: «Ειδική Αγωγή» 

 

ΔΤ -  ΠΜΣ: "Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών" Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Επιστήμες της Αγωγής, την Κριτική Παιδαγωγική και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών)»

 

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΠΜΣ: "Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση"
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση

 

ΠΜΣ: ‘’Βασισμένες στο Παιχνίδι, την Τέχνη και το Σώμα Ποιοτικές Μεθοδολογίες Έρευνας και Εναλλακτικές−Βιωματικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις των Διαδικασιών Μάθησης και Ανάπτυξης’’

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Βασισμένες στο Παιχνίδι, την Τέχνη και το Σώμα Ποιοτικές Μεθοδολογίες Έρευνας και Εναλλακτικές−Βιωματικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις των Διαδικασιών Μάθησης και Ανάπτυξης».

 

ΠΜΣ: ‘’Επιστήμες της Αγωγής’’ 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Επιστήμες της Αγωγής με τις εξής κατευθύνσεις και ειδικότητες:  Α) Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη (1) Γλώσσα και Γραμματισμός στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, (2) Διοικητικές και Επιμορφωτικές Λειτουργίες στην Εκπαίδευση, (3) Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση  Β) Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση. (1) Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις και Προληπτικά Προγράμματα για Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας (2) Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές Γ) Οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση (1) Τέχνη και Εκπαίδευση (2) θεολογία και Παιδεία

 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΠΜΣ: ΄΄Κοινωνιολογία΄΄

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τις εξής κατευθύνσεις: α) Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή, και β) Πολιτισμός: Κοινωνικές Πρακτικές και Συγκρούσεις

 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΠΜΣ: "Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

 

Διακρατικό ΔΠΜΣ: "Techonology, Innovation Management and EntrepreneurshipTIME MBE/ /Νέες Τεχνολογίες Διαχείριση Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Επιχειρηματική Οικονομική

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

 

ΠΜΣ: "Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική θεωρία"
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις:  α) Πολιτική Θεωρία και Δικαιώματα β) Πολιτική Ανάλυση και Δημόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

Κοινό ΠΜΣ: «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις» 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΜΠΣ: «Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών» απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών

 

ΠΜΣ: "Περιβαλλοντική Βιολογία-Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Περιβαλλοντική Βιολογία-Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων με κατευθύνσεις: α) Χερσαία Οικοσυστήματα−Βιολογικοί Πόροι β) Θαλάσσια Οικοσυστήματα−Βιολογικοί Πόροι  

 

ΔΠΜΣ: " Μοριακή Βιολογία – Βιοϊατρική"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Μοριακή Βιολογία – Βιοϊατρική

 

ΔΜΠΣ: " Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

 

ΔΚ - ΔΠ Erasmus Plus Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Υδατοκαλλιέργειες, Περιβάλλον και Κοινωνία/Aquaculture, Environment and Society».                  Erasmus Plus Joint Master Degree :  AquaCulture, Environment and Society (ACES)

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

 

 

ΠΜΣ: "Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών»

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών

 

Επίσης το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας υλικών συμμετέχει στο Διαπανεπιστημιακό- Διατμηματικό ΠΜΣ «Οργανικά Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές» του ΤΕΙ Κρήτης 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 

ΠΜΣ: "Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών

 

Διακρατικό ΠΜΣ : "Μηχανική Υπηρεσιών" 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Μηχανική των Υπηρεσιών

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΠΜΣ : "Μαθηματικά και Εφαρμογές τους"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Μαθηματικά και Εφαρμογές τους», στις εξής κατευθύνσεις: I) Θεωρητικά Μαθηματικά, II) Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά, III) Επιχειρησιακά Μαθηματικά, IV) Μαθηματικά της Πληροφορικής, V) Μαθηματικά για την εκπαίδευση

 

ΠΜΣ: "Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά στις εξής κατευθύνσεις: (i) Επιστημονικοί Υπολογισμοί – «Scientific Computing» , (ii) Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες – «Modelling and Analysis in Applied Sciences» (iii) Ανάλυση και Εφαρμογές – «Analysis and Applications»

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ


 

ΠMΣ: "Προχωρημένη Φυσική"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)  στις κατευθύνσεις: α) Αστροφυσική και Διαστημική Φυσική, β) Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογίας, γ) Ατομική και Μοριακή Φυσική, δ) Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης και ε) Εφαρμοσμένη Φυσική − Φυσική και Τεχνολογία Ημιαγωγών.

 

ΠΜΣ: "Φωτονική - Νανοηλεκτρονική"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Φωτονική και Νανοηλεκτρονική

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

ΠΜΣ: "Χημεία"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τις εξής κατευθύνσεις: 1. Ανόργανη Χημεία 2. Βιοχημεία 3. Οργανική Χημεία 4. Φυσικοχημεία 5. Αναλυτική Χημεία 6. Χημεία Περιβάλλοντος

 

ΔΠ-ΔΤ-ΠΜΣ: "Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος"

απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος

 

ΔΠΜΣ: "Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα

 

Επίσης το Τμήμα Χημείας συμμετέχει στα: Διαπανεπιστημιακό- Διατμηματικό ΠΜΣ «Οργανικά Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές» που οργανώνει το ΤΕΙ Κρήτης και Διακρατικό - Διατμηματικό ΠΜΣ (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) : «Ανόργανη Βιολογική Χημεία» που οργανώνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ


 

ΠΜΣ: "Νευροεπιστήμες"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Νευροεπιστήμες

 

ΔΠΜΣ: "Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου

 

ΠΜΣ: "Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις/ εξειδικεύσεις: (α.1) Δημόσια Υγεία – Επιδημιολογία (α.2) Δημόσια Υγεία − Λοιμώδη Νοσήματα (β) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

 

ΔΠ-ΔΤ ΠΜΣ:  "Εγκέφαλος και Νους"

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Επιστήμες του Εγκεφάλου

 

ΔΠΜΣ: «Οπτική και Όραση»

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Οπτική και Όραση

 

 

ΠΜΣ: «Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε παιδιά και εφήβους» 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε παιδιά και εφήβους»

 

 ΠΜΣ: «Βιοπληροφορική»  

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο γνωστικό αντικείμενο "Βιοπληροφορική".

 

 ΠΜΣ :«Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων» του Τμήματος Ιατρικής 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων»

 

Διιδρυματικό ΠΜΣ: «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία» ΝΕΟ Πρόγραμμα 2017-18

 

Επίσης το Τμήμα Ιατρικής συμμετέχει στο Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιατρική φυσική - Ακτινοφυσική» του ΕΚΠΑ

 

 

 

Το πανεπιστήμιο συμμετέχει επίσης και σε άλλα ΠΜΣ που διοργανώνονται σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

 

το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών συμμετέχει στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό ΠΜΣ «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων "

 

το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας υλικών και το Τμήμα Χημείας συμμετέχει στο Διαπανεπιστημιακό- Διατμηματικό Κοινό ΠΜΣ «Οργανικά Ηλεκτρονικά και Εφαρμογές» του ΤΕΙ Κρήτης

 

Το Τμήμα Χημείας συμμετέχει στο Διακρατικό - Διατμηματικό ΠΜΣ : «Ανόργανη Βιολογική Χημεία» που οργανώνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Erasmus - Mundus NANOPHI project  (για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς του Π.Κ)