Δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 η φοιτητική ταυτότητα θα καλύπτει και το πάσο. Αναμένονται οδηγίες και διευκρινίσεις από το υπουργείο.

 

Η ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης του Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου είναι http://paso.minedu.gov.gr/, με όλες τις απαραίτητες οδηγίες.

 

Αναμένονται οδηγίες από το Υπουργείο.