Ανανέωση εγγραφής/ δήλωση μαθημάτων γραμματείας

Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του τμήματος η προθεσμία εντός της οποίας όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως έτους σπουδών, θα πρέπει απαραιτήτως να ανανεώσουν  την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο και συγχρόνως να δηλώσουν τον ελάχιστο αριθμό των απαιτούμενων μαθημάτων.


Οι φοιτητές εγγράφονται ηλεκτρονικά μέσω του Student Web (βλέπε παραπάνω)στο τρέχον εξάμηνο και ταυτόχρονα μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωση προτίμησης μαθημάτων.