Υποτροφίες - Βραβεία

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει προχωρήσει στη θέσπιση ή σύσταση μέσω κληροδοτημάτων και δωρεών των ακόλουθων υποτροφιών.

 

 

Επιπλέον οι φοιτητές και πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Το Ι.Κ.Υ. χορηγεί:

 

1.εφάπαξ υποτροφία σε φοιτητές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις:

  α. εισαγωγής στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και

  β. επίδοσης στα εξάμηνα σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος

2. υποτροφίες σε πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 

Άλλες υποτροφίες

Οι φοιτητές και πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες που χορηγούν διάφορα Ιδρύματα και φορείς. Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

 

Πληροφορίες για υποτροφίες που προκηρύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης της Δ.Α.ΣΤΑ. http://www.dasta.uoc.gr/career .