Βραβείο Άννας Μίσιου

Βραβείο:

Θεσπίστηκε βάσει της Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας με ημερομηνία 22/06/2011.

 

Δικαιούχοι:

Μεταπτυχιακοί φοιτητές της Αρχαίας Ιστορίας, που διακρίθηκαν για την καλύτερη επίδοση στα σεμινάρια του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

 

(Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας, τηλ.: 28310/77336, 77337)