Υποτροφία Μιχελή

Η υποτροφία θεσπίστηκε βάσει της 275ης/28-08-1996 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και βάσει της Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με ημερομηνία 19/11/1997 για το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, μετά από την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή.

Το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή χορηγεί τέσσερις ετήσιες υποτροφίες, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ύψους 12.500 ευρώ η καθεμιά, με σκοπό την προαγωγή και διάδοση της αισθητικής και της φιλοσοφίας της τέχνης.

 

Δικαιούχοι:

Δύο απόφοιτοι του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών/Τομέας Φιλοσοφίας και

Δύο απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας / Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης,

 

(Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, τηλ.:28310-77373, 77215 και τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας, τηλ.: 28310-77336, 77337)