Βραβείο Στέλλας Παπαδάκη Oekland

Το Βραβείο θεσπίστηκε βάσει της Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας με ημερομηνία 15/01/2003, στη μνήμη της Καθηγήτριας Στέλλας Παπαδάκη Oekland.

 

Δικαιούχοι:

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «Βυζαντινές Σπουδές», στην κατεύθυνση της Βυζαντινής Αρχαιολογία; και Ιστορία; της Βυζαντινής Τέχνης, που διακρίθηκαν για την καλύτερη επίδοση στα σεμινάρια του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

 

(Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας, τηλ.: 28310-77336, 77337)