Υποτροφία Χριστίνα Σπυράκη

Θεσπίστηκε βάσει της  Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης  στη συνεδρία 248/08-12-2006, στη μνήμη της Καθηγήτριας Χριστίνας Σπυράκη.

 

Χορηγείται το ποσό των 600 € μηνιαίως για ένα έτος,

 

Δικαιούχοι:

Μεταπτυχιακό/η φοιτητή(τρια) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Νευροεπιστημών ο οποίος:

 

1) θα έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία κατά το πρώτο έτος των μεταπτυχιακών του σπουδών. Προϋπόθεση αποτελεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής να έχει πάρει τον μέγιστο αριθμό μαθημάτων που προσφέρονται στην διάρκεια του πρώτου έτους.

 

2) θα έχει τον μεγαλύτερο βαθμό στο ΜΔΕ (δεύτερο έτος) και θα συνεχίζει για διδακτορικό, δεδομένου ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νευροεπιστημών δέχεται φοιτητές κάθε 2 έτη.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να μην λαμβάνει άλλη υποτροφία από άλλο Ίδρυμα σε μηνιαία βάση. Εφόσον ο υποψήφιος λαμβάνει και δεύτερη υποτροφία και σε περίπτωση που δεν επιλέξει να αποδεχθεί την υποτροφία «Χριστίνα Σπυράκη», αυτή θα δίδεται στον πρώτο επιλαχόντα.

Η Επιτροπή Ερευνών προχωρεί στην χορήγηση της υποτροφίας, μετά από αιτιολογημένη έκθεση επιλογής της Γ.Σ. της Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής.

 

(Πληροφορίες από τη γραμματεία των μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Ιατρικής τηλ. 2810-394860)