Φοιτητική Μέριμνα

Το Πανεπιστήμιο μέσω των Γραφείων Φοιτητικής Μέριμνας φροντίζει για τη δωρεάν σίτιση, δωρεάν στέγαση και υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών του, σύμφωνα με το νόμο αλλά και την οικονομική δυνατότητα που του παρέχεται από το κράτος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας και στο ιστότοπο  www.merimna.uoc.gr