Εφαρμογή Student Web

η εφαρμογή Student Web είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εργαλείο που αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση και αλληλεπίδραση των φοιτητών με τη Γραμματεία του τμήματός τους μέσω WEB.

 

Το Student Web δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές:

  • να κάνουν εγγραφές / δηλώσεις μαθημάτων,
  • να κάνουν αίτηση για αναβαθμολόγηση
  • να ελέγχουν τη βαθμολογία που έλαβαν στα μαθήματα που συμμετέχουν,
  • να υποβάλλουν αιτήματα προς τη γραμματεία (έκδοση βεβαίωσης σπουδών, έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας κλπ)

 

Στοιχεία εισόδου:

 

Η ιστοσελίδα της εφαρμογής: https://student.cc.uoc.gr/

Αριθμός Μητρώου Τμήματος : .........

Κωδικός Πρόσβασης: ....

 

Οι πρωτοετείς φοιτητές λαμβάνουν τους κωδικούς από την γραμματεία του τμήματός τους κατά την εγγραφή τους.