Συνήγορος του φοιτητή

O Συνήγορος του φοιτητή διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και γενικά φροντίζει για την τήρηση της νομιμότητας σε θέματα φοιτητικά στο πλαίσιο πάντοτε της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.

 

Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους. 

 

Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή, ωστόσο, δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

 

Τη θέση Συνηγόρου του φοιτητή για το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει η κ. Σωσάννη Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου μας.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ομ. Καθ. Σωσάννη Παπαδοπούλου

Τηλέφωνο: 2810 393832

Γραφείο Γ-208 Κτήριο Τμήματος Μαθηματικών

email : souzana@math.uoc.gr

 

Οι φοιτητές μπορούν να καταθέτουν το αίτημα τους μέσω email στο sinigoros.foititi@uoc.gr ή να το υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο στο:

 

- Ρέθυμνο, στην κ. Ιωάννα Τζανταρολάκη, τηλ. 28310 77978, κτήριο Διοίκησης Β, Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας - Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας.

- Ηράκλειο, στην κ. Εύα Μιχελιδάκη, που εκτελεί και χρέη γραμματέα της υπηρεσίας του Συνηγόρου του Φοιτητή, τηλ. 2810 393376, κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, αριστερή πτέρυγα, 2ο γραφείο.