Συγγράμματα

 

Οι φοιτητές σύμφωνα με την επιλογή  - δήλωση μαθημάτων δικαιούνται τα αντίστοιχα συγγράμματα

Η διαδικασία για την δήλωση συγγραμμάτων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ

 

Για τη δήλωση συγγραμμάτων απαιτείται ο λογαριασμός πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης http://myaccount.uoc.gr

 

Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν έχουν λάβει τους σχετικούς κωδικούς καθώς και για τυχόν άλλα προβλήματα πρόσβασης, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος.