Προπτυχιακές σπουδές

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργούν 16 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, που παρέχονται από τα αντίστοιχα 16 Ακαδημαϊκά Τμήματα.

 

Παρέχουν μια μεγάλη ποικιλία μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο της κάθε επιστήμης και οδηγούν στην απόκτηση Πτυχίου.

 

Η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα (4) έτη (8 εξάμηνα) σε όλα τα Τμήματα εκτός από το Τμήμα Ιατρικής στο οποίο η διάρκεια των σπουδών είναι έξι (6 έτη)- (12 εξάμηνα).

 

Σε ορισμένα τμήματα το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με θεσμοθετημένες κατευθύνσεις. Όμως όλα τα τμήματα μέσα από το πρόγραμμα σπουδών τους προσφέρουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης* στα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους. 

 

Συμβουλευτείτε τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, τις κατευθύνσεις / ειδικεύσεις* και τους οδηγούς σπουδών.