Διασφάλιση Ποιότητας

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης φροντίζει για τη διασφάλιση και την ανάδειξη της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου.

Με συνέπεια και διαρκή προσπάθεια, έχει κατορθώσει να συναγωνίζεται επάξια τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στην ποιότητα της έρευνας και στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

Είναι το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο που, από το 2000, επεδίωξε την εξωτερική αξιολόγηση για το σύνολο των δραστηριοτήτων του (το 2000 από προσκεκλημένους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες (pdf) και τo 2001 από την European University Association - EUA (pdf).

 

Σήμερα, η διαδικασία Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και εποπτεύεται από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), έχει ολοκληρωθεί και στα 16 Ακαδημαϊκά Τμήματα. Οι Εκθέσεις Εξωτερικών και Εσωτερικών Αξιολογήσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π..

Η αρμοδιότητα για τη διαμόρφωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και των διαδικασιών υλοποίησής του ανήκει στην Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης.