Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τον Οργανισμό Λειτουργίας των υπηρεσιών και το Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης.