Ιστορική Αναδρομή

Φιλοσοφική Σχολή (Ρέθυμνο): Δέχεται για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1977- 1978. Από το 1983, η Φιλοσοφική Σχολή λειτουργεί με 3 διακριτά πλέον Τμήματα: Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.


Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (Ηράκλειο): Αρχικά ως Φυσικομαθηματική Σχολή δέχεται φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1977-1978. Από το 1983, ως  Σχολή Θετικών Επιστημών, συνέχισε τη λειτουργία της με 5 διακριτά Τμήματα: Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Επιστήμης Υπολογιστών και Βιολογίας. Το 2002 η σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή  Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών». Το 1999 άρχισε να λειτουργεί το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, ενώ το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών δέχτηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002.


Σχολή Επιστημών Αγωγής (Ρέθυμνο): Ιδρύθηκε το 1995. Σε αυτήν εντάχθηκαν το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, που λειτουργούσαν ανεξάρτητα από το 1984 – 85 και 1987 – 88 αντίστοιχα.

 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (Ρέθυμνο): Ιδρύθηκε το 1984, αλλά άρχισε να δέχεται τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988, σε τρία Τμήματα: Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης που ανήκει στην ίδια Σχολή δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000.

 

Σχολή Επιστημών Υγείας (Ηράκλειο): Ιδρύθηκε το 1976 και άρχισε να λειτουργεί με το Τμήμα Ιατρικής το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985, οπότε και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές.

 

Το έργο της διοίκησης του Πανεπιστημίου είχε ανατεθεί σε Διοικούσες Επιτροπές μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1987 που πέρασε στην αρμοδιότητα εκλεγμένων πρυτανικών αρχών.

 

 

Διοικούσες Επιτροπές Πανεπιστημίου Κρήτης 1973-1987

 

Προηγούμενες Πρυτανικές Αρχές