Βραβεία Ερευνητών

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο της υλοποίησης της «Ευρωπαϊκής Χάρτας Ερευνητών & του Κώδικα Δεοντολογίας Πρόσληψης Ερευνητών» θέσπισε δύο ετήσια «Βραβεία  Ερευνητών»(312η τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου). Με το καθένα από τα βραβεία αυτά το Πανεπιστήμιο θα αναγνωρίζει και θα επιβραβεύει μια σημαντική συνεισφορά στην έρευνα ή ένα σημαντικό επιστημονικό επίτευγμα μελών του, που προβάλλουν και προωθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα «βραβεία Ερευνητών» είναι δύο κατηγοριών:

 

Α) «Βραβείο νέου ερευνητή». Πρόκειται για χρηματικό βραβείο €5,000.00 που απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που με το ερευνητικό τους έργο έχουν συμβάλλει σημαντικά στην  προώθηση της επιστήμης τους. Το χρηματικό βραβείο χορηγείται από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το χρηματικό βραβείο θα συνοδεύεται από ειδικό τιμητικό δίπλωμα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Βραβείο Νέου Ερευνητή ακαδημαϊκού έτους 2012-2013


Βραβείο Νέου Ερευνητή ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

 

Βραβείο Νέου Ερευνητή ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

 

 

Β) «Τιμητικό βραβείο έρευνας». Πρόκειται για τιμητικό βραβείο που απευθύνεται σε μέλη του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Προσωπικού που με συγκεκριμένο ερευνητικό επίτευγμα συνέβαλαν σημαντικά στην ανάδειξη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο βραβευόμενο θα απονέμεται ειδικό τιμητικό δίπλωμα συνοδευόμενο από το μετάλλιο του Πανεπιστημίου.